INIMESEÕPETUSE TUNNI MATERJAL

 


Minapilt on arusaamine iseendast, mis kujuneb elu jooksul. Iga kogemus mõjutab mingil määral minapilti. Iseenda otsimine kestab kogu elu.

Enesehinnang põhineb sellel, milline inimene on, mida ta teeb ja kuivõrd ennast austab.
Sinu mõtted enda kohta, suhted teistega, õnnestumised ja ebaõnnestumised mõjutavad    sinu minapilti ning sellega koos ka enesehinnangut. Positiivne mõtlemine e heade külgede nägemine iseendas, teistes inimestes ja igapäevaelus tõstab enesehinnangut ja aitab seeläbi iseennast väärtustada.

Pea meeles, et : 1. võta ennast sellisena, nagu oled, 2.igaühes on midagi väärtuslikku,  3. nõrkused ja puudused ei tee sinust vähem väärtuslikku
inimest kui teised, 4. ideaalset inimest pole olemas, 5. oma tugevate külgedega ja tahtejõuga püüa ületada puudusi, 6. tuleta meelde olukordi, kus on sind kiidetud, 7. oled teistega võrdne, nagu igal inimesel, nii on ka sinul õigus oma arvamusele.

Jäta meelde, et sinu kommentaarid, naljad või kiidusõnad võivad parandada või halvendada sõbra arvamust iseendast. (Nali võib olla solvav. Teise inimese eripära pidev esiletõstmine pole talle meeldiv. Teise vigadest avalikult rääkides solvad sa teda üsna kindlalt. Ka siis, kui teine kaasa naerab, võis ta hinges haiget saada. Igaüks ei julge enda eest seista. Ära käitu teisega nii, nagu sa ei taha, et sinuga käitutaks. Sinu käitumisel ja kommentaaridel võib olla suurem mõju, kui arvata oskad. Kuulujuttude levitamine alandab nii sind ennast kui kaaslast.


KUIDAS NEGATIIVSUSEST VÕITU SAADA:

1) Pane negatiivsed mõtted kirja
2) Kasuta positiivseid enesesisendusi
3) Pane kirja väikesi lühiajalisi eesmärke
4) Suhtle positiivsete inimestega
5) Õpi lõdvestuma